These are the search results for “Lekári ” which is a synonym for your search term “lekárka”

špeciálne informácie
Lekárska pohotovosť
Úradný lekár
Zubári
Pozri tiež
Homeopatia
Choré deti
Lekárska pomoc pre ľudí bez domova
Lieky
Obhajca záujmov a práv pacientov
Rýchla zdravotná pomoc