These are the search results for “Závislosť od alkoholu ” which is a synonym for your search term “"alkoholová závislosť "”

všeobecnejšie informácie
Závislosť
špeciálne informácie
Závislosť od alkoholu - svojpomoc
Pozri tiež
Psychoterapia
Sociálne psychiatrické služby