Wiener Hilfswerk, Verein

telefón: 01-512 36 61

fax: 01-512 36 61-33

e-mail: info@wiener.hilfswerk.at

webová stránka:

Topics
Záznamy a údaje – nepriradené

dielčie organizácie