Vidite rezultate pretrage za "Učešće u bolničkim troškovima", sinonim za Vaš traženi pojam "participacija".

Pogledaj takođe
Pacijentsko odvjetništvo
Participacija za lijekove