Vidite rezultate pretrage za "Poslovna integracija hendikepiranih osoba", sinonim za Vaš traženi pojam ""osobe sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjem – zapošljavanje"".

Opšte informacije
Rad za hendikepirane osobe
Pogledaj takođe
Pomagala za hendikepirane osobe
Profesionalna integracija psihički oboljelih osoba
Radni projekti
Rehabilitacija
Savjetovanje za hendikepirane osobe